...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้...คุยกับผอ.ชินวงศ์...
สวัสดีครับห่างหายไปนาน เนื่องจากภาระหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนสายงานและย้ายที่ทำงานใหม่

ทำให้หาโอกาสที่จะนำเสนอเรื่องราวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยาก
ตอนนี้ภาระงานเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงเริ่มมีโอกาสเขียนบทความ
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในขณะเดียวกันก็ใช้ชื่อบล็อกใหม่ด้วย
เนื่องจากหน้าบล็อกเดิมถูกไวรัส+แฮกเกอร์โจมตี จึงเปลี่ยนชื่อบล็อกใหม่
เป็น http://kruchinnawong.blogspot.com/
ซึ่งก็คงจะมีบทความ ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในโอกาสต่อไป .........ชินวงศ์ ดีนาน......

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5 เพื่อวางแผนสอบ O-Net เตรียมรับการประเมินภายนอก

โปรแกรมคำนวณมาตรฐานที่ 5
เพื่อวางแผนสอบ O-Net เตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
พัฒนาจากบันทึกภาคสนามของผู้ประเมินภายนอก
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น